0 Kč

Obchodní podmínky

Od 1.12.2013 dochází u bodu III k této změně.

 III.Doba trvání smlouvy a její ukončení1.Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s automatickým prodlužováním2.Smluvní strany jsou oprávněny bez uvedení důvodu tuto smlouvu  písemně vypovědět a to pouze písemným oznámením zaslaným druhé straně jeden měsíc před datumem obnovy hostingových služeb tzn. podpisem smlouvy

Předčasné ukončení smlouvy ze strany uživatele po dobu platnosti smlouvy činí 3xroční poplatek pokud se nestanoví dohodou jinak.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting